Vzdelávanie trénerov APRÍL - MÁJ 2024

Tí, ktorí našu cestu sledujete už dlhší čas určite viete, že našou myšlienkou od samého začiatku je prepojenie predaja tréningových pomôcok so vzdelávaním trénerov. Preto nás veľmi teší, že táto idea sa postupne napĺňa a aj vďaka úspešným workshopom a seminárom z predchádzajúceho obdobia sa nám podarilo  participovať na troch významných vzdelávacích aktivitách, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch  Apríl a Máj v mestách Trenčín, Prievidza a Žilina.

Skvelé zloženie lektorov a prednášajúcich, moderné priestory a témy, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne. To všetko Vám poskytnú nasledujúce vzdelávacie aktivity.  

 

NLC social media – kópia (1)

 

435922986_17997613586608057_7924483772351762063_n

 

RM