Ochrana osobných údajov / GDPR

 

IS OÚ obchodu www.proagility.eu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201411496

Zaväzujeme sa plne rešpektovať súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

PROagility s.r.o.

4. apríla 1/2

Zemianske Kostoľany

972 43

IČO: 46 347 372

DIČ: 2023338680

IČ DPH: SK2023338680

týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Na prianie zákazníka budú bezodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu vymazané.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. IS obchodu je chránený všetkými dostupnými metódami a osoby oprávnené s IS manipulovať tak robia na základe oprávnenia prevádzkovateľom a len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojej funkcie. Oprávnené osoby sú poučené o bezpečnostných smerniciach a iných interných smerniciach manipulácie s IS o čom bol spísaný písomný záznam.