Obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.proagility.eu.  Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.proagility.eu je

 

PROagility s.r.o.

4.apríla 1/2

Zemianske Kostoľany

972 43

IČO: 46 347 372

DIČ: 2023338680

IČ DPH: SK2023338680

Bankové spojenie: VÚB Banka

Číslo účtu: 2934641054 / 0200

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 25058/R zoznam výpisov č.1232/2011.

 

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

 

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

Objednanie tovaru nieje podmienené registráciou kupujúceho. Heslo a meno, ktorým sa prihlasuje do systému predávajúceho, je známe len kupujúcemu. V prípade jeho straty predávajúci na požiadanie kupujúceho nastaví nové heslo, ktoré kupujúci neskôr zmení podľa svojho uváženia. Objednávky uskutočnené formou e-shopu potvrdí predávajúci písomne spätným e-mailom.  Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o :

- názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy

- cene tovaru a forme platby a dopravy

- potrebné údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný

 

3. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

- druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

- tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou a kuriérom

- neskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

- za poškodenie zásielky zavinené poštou a kuriérom.

 

4. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu

- zaplatiť za tovar a služby kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

5. STORNO OBJEDNÁVKY

 

Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 24 hodín od akceptovania objednávky. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: proagility@proagility.eu alebo na telefónnom čísle  0907 302 688

Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 10,- € v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, keď kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od zásielkovej služby alebo pri osobnom odbere.

 

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy a dodaním tovaru (cena dopravy).

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru (do 14 dní).

 

7. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Kontakt pre riešenie reklamácií :

proagility@proagility.eu alebo na telefónnom čísle  0907 302 688

 

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

V internetovom obchode  www.proagility.eu  sú všetky ceny konečné vrátane DPH. Kupujúci má možnosť  uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Dobierka – úhradu  za tovar zaplatíte kuriérovi pri prebratí tovaru 

Hotovosť - úhrada za tovar pri osobnom odbere

Bankový prevod (Faktúra) – Na tento spôsob platby však kupujúci nemá právny nárok a záleží len na predávajúcom či poskytne tento spôsob úhrady. Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme s objednaným tovarom faktúru, spolu s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte v termíne splatnosti na faktúre na náš bankový účet  Číslo účtu: 2934641054 / 0200 VÚB Banka .

Online platba - platba cez platobnú bránu Go Pay, moderný, rýchly, internetový platobný systém s vysokou úrovňou bezpečnosti. Ponúka platby prostredníctvom elektronickej peňaženky a všetkých najpopulárnejších platobných metód na internete v rámci jediného užívateľského rozhrania. Platobný systém GoPay je zárukou dôveryhodného a bezpečného platobného prostredia.

 

9. DODACIE PODMIENKY - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

Dodacia lehota  - začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, ktorý je skladom, Vám pri doručení kuriérom SPS expedujeme do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky na adresu v SR. V prípade, že tovar nie je skladom, Vás budeme obratom telefonicky kontaktovať.

Spôsob dodania - vybrať si môžete z nasledovných spôsobov:

Osobný odber – štandardne do 2 dní alebo dohodou po prijatí objednávky. Odberné miesto je v sídle spoločnosti – 4.apríla 1/2, Zemianske Kostoľany. Presný termín a čas sa spresní po telefonickej dohode individuálne so zákazníkom.

Kuriér SPS  - doručenie zásielky do 24 hod. od dňa expedície zásielky. Tovar, ktorý je skladom v sídle spoločnosti expedujeme do 2 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke. V prípade doručenia tovaru kuriérom Vám bude účtovaný poplatok za dopravu vo výške 4,90€ (Cena platí pre zásielky do 20kg! Zásielky nad 20kg evidujeme ako NADROZMER a účtujeme dopravu vo výške 6,90€) Pri platbe na dobierku je účtovaný poplatok 1€. Oslobodené od poplatku za dopravu sú objednávky presahujúce 99€.  

Packeta - doručenie zásielky do 24 hod. od dňa expedície na Vami zvolené odberné miesto spoločnosti Packeta . Informácie o zásielke Vám budú automaticky doručené formou e-mailu a SMS. Možnosť platby kartou. Vyzdvihnutie po zadaní hesla (možnosť odberu treťou osobou) ktoré bude doručené v SMS. Táto forma dopravy je možná pre balíky do 5kg a poplatok za dopravu je vo výške 3,50. Pri platbe na dobierku je účtovaný poplatok 1€. Oslobodené od poplatku za dopravu sú objednávky presahujúce 99€.

 

10. DODACIE PODMIENKY - ČESKÁ REPUBLIKA

 

Dodacia lehota  - začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, ktorý je skladom, Vám pri doručení kuriérom In Time expedujeme do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky na doručovaciu adresu. V prípade, že tovar nie je skladom, Vás budeme obratom telefonicky kontaktovať. 

Kuriér In Time  - doručenie zásielky do 48 hod. od dňa expedície zásielky. Tovar, ktorý je skladom v sídle spoločnosti expedujeme do 2 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke. V prípade doručenia tovaru kuriérom Vám bude účtovaný poplatok za dopravu vo výške 169 Kč. Oslobodené od poplatku za dopravu sú objednávky presahujúce 6000 Kč.

Packeta - doručenie zásielky do 48 hod. od dňa expedície na Vami zvolené odberné miesto spoločnosti Packeta. Informácie o zásielke Vám budú automaticky doručené formou e-mailu a SMS. Možnosť platby kartou. Vyzdvihnutie po zadaní hesla (možnosť odberu treťou osobou) ktoré bude doručené v SMS. Táto forma dopravy je možná pre balíky do 5kg a poplatok za dopravu je vo výške 129 Kč Oslobodené od poplatku za dopravu sú objednávky presahujúce 6000 Kč.

 

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Pre úspešné vybavenie Vašej objednávky potrebujeme o Vás vedieť niekoľko základných informácií. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) a banky (v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo. Naša spoločnosť má informačný systém internetového obchodu zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201411496

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj podmienkami reklamácie pred tým ako vyplnil objednávkový formulár a zároveň potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.