Kontakt

 

 

PROagility s.r.o.    
     
4.apríla 1/2    
     
Zemianske Kostoľany    
     
972 43    
     
     
     
IČO: 46 347 372    
     
DIČ: 2023338680    
     
IČ DPH: SK2023338680    
     
     
     
Bankové spojenie: VÚB Banka     
     
Číslo účtu: 2934641054 / 0200    
     
IBAN: SK16 0200 0000 0029 3464 1054    
     
BIC: SUBASKBX    
     
     
     
     
     
Marián Rybár Peter Rybár  
     
Konateľ / CEO Fakturácia / Expedícia  
     
tel: +421 907 302 688 tel: +421 917 709 349  
     
proagility@proagility.eu info@proagility.eu  
     
     
     
www.proagility.eu www.treningovepomocky.sk  
     

 
 

 

 

reg